Wat is Pen-testing?

In een zich ontwikkelende digitale wereld wordt het steeds moeilijker om informatie en de infrastructuur en applicaties die het ondersteunen te beschermen. Hackers worden steeds geavanceerder, terwijl technologieën kwetsbaarheden creëren en bedrijven kunnen blootstellen.

Penetratietests zijn, mits deze uitgevoerd worden door specialisten, essentieel in het identificeren van zwakke plekken in de beveiliging en de mate waarin deze zwakke plekken door kwaadwilligen kunnen worden misbruikt.

Een penetratietest is vergelijkbaar met een inenting waarbij een lichaam wordt blootgesteld aan een aanval (virus) om het beveiligingsmechanisme voor te bereiden op een daadwerkelijke aanval.

Michel Haile

Het doel van de Pen-test is een aanval te simuleren om uw immuniteitsniveau te beoordelen, kwetsbaarheden te ontdekken en aanbevelingen te geven om uw IT-infrastructuur veiliger te maken.
Elk testresultaat produceert twee rapporten op hoog niveau: een technisch rapport voor IT-personeel en een managementrapport gericht op bestuurders en investeerders die bijzonderheden over hoog risico, gemiddeld risico en kwetsbaarheden met een laag risico uitlegt.


Blijven testen


Het is van vitaal belang dat onze klanten een tests blijven uitvoeren als onderdeel van hun bedrijfscontinuïteitsplan. Een tweede of derde test (evaluatietest) ondergaan zorgt ervoor dat bij alle kwetsbaarheden de nodige controles zijn toegepast en dat deze geen risico meer lopen op uitbuiting. Evaluatietests worden altijd duidelijk vermeld in onze offertedocumentatie en elke evaluatietest scant alle gebieden die oorspronkelijk als risico’s werden geïdentificeerd in ons oorspronkelijke penetratietest rapport.