Digitaal bewijsmateriaal tijdens een geschil

Aangezien computers en computergegevens het centrale kanaal zijn voor informatiestromen binnen een organisatie en daarbuiten, volgt daaruit dat deze gegevens belangrijke sporen of DATA bevatten die nauwkeurig vastgestelde uitspraken doen en acties uitvoeren die cruciaal zullen zijn in elk geschil tussen werknemers onderling of tussen werknemers en het bedrijf.

Hoewel de meeste bedrijven ervaren en goed opgeleide IT-afdelingen hebben, zijn deze doorgaans helaas niet voorbereid op het omgaan met incidenten die uiteindelijk bij een rechtbank terecht kunnen komen en die de Strafprocesregels volgen bij het omgaan met digitaal bewijs van arbeidsbetwistingen. Bovendien zal de onafhankelijkheid die een derde partij, zoals Tekle, op langere termijn aan dergelijke onderzoeken doet, de claims van ontevreden werknemers van constructief ontslag onmiddellijk tegenwerken.


De hoepels waar bedrijven doorheen moeten als het gaat om HR-geschillen zijn ontelbaar en vereisen zorgvuldig management om succesvolle resultaten te garanderen en pernicieuze reputatieschade te voorkomen.