IT Business Consulting


Met een breed begrip van de bedrijfsvereisten die specifiek zijn voor elke marktsector en een talent om de mogelijkheden van de technologieën van vandaag optimaal te benutten, biedt Tekle strategische ICT consultancy services aan.


Business analyse


Wij hebben eigen experts in IT bedrijfsstrategieën, -processen en technologische oplossingen, die samen met u werken aan projecten die zich richten op een verbeterde ROI voor u. Samen creëren wij innovatieve bedrijfsmodellen door de positionering van de concurrentie te analyseren, strategieën te ontwikkelen en organisatiestructuren en -stromen te reorganiseren.


Haalbaarheidsstudies

Tekle heeft een staf van hooggekwalificeerde, gespecialiseerde professionals die haalbaarheidsstudies uitvoeren om de raadzaamheid van verandering te beoordelen.

Dit soort technische analyses stelt consultants in staat om een idee om te zetten in een concreet investeringsvoorstel op basis van beoordeling van de tools, technieken en hulpmiddelen die nodig zijn om het project te implementeren.

Op basis van de haalbaarheidsstudie kan het bedrijf vervolgens het project met de grootste impact in termen van ROI selecteren. Projecten kunnen betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe of het integreren van eigen software alsmede het aanschaffen van software pakketten van derden.


Programma- en projectbeheer

Tekle heeft een eigen team dat zich bezighoudt met programma- en projectbeheer, dat een compleet scala aan vaardigheden biedt om klanten te ondersteunen bij het beheer van verschillende soorten projecten, van de definitie van het strategisch kader tot operationele planning en resultatenevaluatie, waarmee de verwezenlijking van bedrijfsdoelen en het optimaliseren van projectkosten wordt gegarandeerd.